THE LOVING DIET – RECENZE

loving-diet

For my English review of The Loving Diet, click here!

Láska se zdá být ústředním motivem velké spousty notoricky známých písní. Řada filmů a knih se točí kolem tématu lásky a ačkoli se (většinou) jedná o fiktivní příběhy, velice často si díky nim uvědomíme, jak je láska v životě důležitá a jak smutný by svět bez ní byl. Ve filmu Moulin Rouge (jen se nedělejte, víte sami že je to krásný film) se říká, že láska překoná všechny překážky. Nemusí se nutně jednat o romantickou lásku mezi partnery, láska má mnoho podob. Milujeme své přátele, rodiče, děti, pejsky, koníčky (i ty živé)… Neopětovaná láska je peklo, stejně jako dětství bez láskyplného rodinného zázemí a hřejivého objetí. Hodně lásky je i součást klasického přání k narozeninám. Existuje ale typ lásky, který bývá většinou přehlížený, podceňovaný a často i omylem pokládaný za jistou formu nadutosti nebo do sebe zahleděnosti, a to je sebeláska.

Velmi často zahrnujeme láskou a péči všechny ostatní a přitom zapomínáme sami na sebe. Být milován je stejně důležité jako lásku rozdávat. Většina lidí si neuvědomuje, že síla lásky není jen překlad názvu úžasné písničky od Frankie Goes To Hollywood. Láska ve všech podobách má schopnost měnit životy, uzdravovat a přinášet štěstí všem zainteresovaným stranám. Povaha našich emocí má obrovský vliv na naše fyzické i duševní zdraví a podle Jessicy Flanigan, autorky knihy The Loving Diet, je právě láska tím chybějícím dílkem ve skládačce, která tvoří obraz našeho zdraví. Jessica pracuje jako nutriční terapeutka pro pacienty s autoimunitními chorobami, spolupracuje s celou řadou lékařů, výživových poradců, akupunkturistů a dalších specialistů, a protokol popsaný v knize The Loving Diet vytvořila na základě jak zkušeností svých pacientů, tak své vlastní cesty za zdravím. Cílem tohoto protokolu je uzdravit tělo, minimalizovat záněty a redukovat symptomy nejrůznějších autoimunitních nemocí jako je například roztroušená skleróza, poruchy štítné žlázy, lupus nebo revmatoidní artróza, ale i potíží jako jsou deprese, únavový syndrom a další. Od ostatních léčebných protokolů se The Loving Diet liší tím, že klade velký důraz právě na lásku a přikládá jí stejnou důležitost jako předepsaným lékům a nutričně bohatým potravinám.

MODERNÍ MEDICÍNA

Kniha v žádném případě neradí odvrátit se od moderní medicíny. Lékaři zachraňují životy, léčí nebezpečné choroby, provádějí komplikované operace a často musejí dělat velice vážná rozhodnutí, která jsou doslova otázkou života a smrti. Nicméně lékaři jsou pořád jen lidé, a stejně jako my neprofesionálové, i oni často nevědí. Nikdo nemá v úmyslu poštvat vás proti vašemu lékaři, nicméně jako pacienti si musíte být jisti, že váš lékař pracuje ve váš prospěch. Pokud máte sebemenší pocit, že váš doktor na vás při vyšetření pohlíží jen jako na další položku na seznamu, zatímco váš zdravotní stav vyžaduje soustředěnou a individuální specializovanou péči, je na čase ho vyměnit. Máte právo to udělat. Jedná se o vaše zdraví, to nejcennější, co můžete v životě mít a pokud váš lékař nedělá maximum pro jeho zlepšení, odejděte. Nemusíte se za to omlouvat, stydět nebo komukoli cokoli vysvětlovat.

Netvrdím, že vám váš lékař nechce pomoci, ale patrně možná dosáhl hranic svých vlastních schopností a znalostí. Diagnostikovat autoimunitní nemoci je stále velice těžké a většina lékařů ani dnes neví, jak se k nim postavit. Absolvují dlouhé roky studia i praxe, ale jakmile se objeví zcela nové onemocnění, se kterým se dosud nesetkali, jednoduše nevědí, co dělat a v případě obecně neuznávaných chorob, jako byla ještě do nedávna například fibromyalgie, se ani nemají kam obrátit pro radu. Někteří mohou hádat,  předpokládat a zkoušet, ale pokud se jedná o vaše zdraví, metoda pokusu a omylu je velice nezodpovědná a může mít pro vás katastrofální následky. Nechovejte ke svému lékaři zášť, pokud vám není schopen pomoci, ale nezůstávejte v jeho péči, zejména jestli se váš zdravotní stav dlouhodobě nezlepšuje. Zdraví je jedno z vašich základních práv, není to privilegium dostupné jen některým. Váš lékař by vždy měl pracovat na tom, aby vaše zdraví směřovalo na vyšší úroveň.

První část knihy obsahuje základní informace o autoimunitních poruchách, jejich typech, příznacích a stádiích. Následuje řada užitečných rad a tipů, které vám pomohou se sestavením vašeho vlastního týmu odborníků. Dozvíte se jak hledat toho pravého specialistu, na co se při konzultaci ptát a proč byste neměli být ochotni spokojit se s ničím menším, než tím nejlepším. Lékař, který je ochoten poslouchat, odpovídat na otázky, spolupracovat s jinými lékaři a učit se novým věcem je přesně ten lékař, kterého hledáte. Bohužel je takových odborníků zatím jako šafránu, ale existují. A vy si zasloužíte najít toho pravého, i kdyby to mělo znamenat střídat doktory jako ponožky nebo dojíždět před polovinu republiky. Máte právo na to dělat pro své zdraví maximum.

STRAVOVACÍ NÁVYKY

Změny ve stravovacích návycích jsou často nutností, která doprovází diagnózu autoimunitní poruchy. Většina z nás konzumuje zpracované náhražky potravin bez výživových látek, což pomalu a plíživě ubližuje našim tělům, narušuje náš imunitní systém a spouští v těle celou řadu procesů vedoucích právě k poruchám imunity a autoimunitním onemocněním. Řekněme si to otevřeně, jakkoli krutě to může znít – na autoimunitní poruchy neexistuje léčba. Uvést nemoc do remise, zmírnit zánět a eliminovat symptomy je maximum, které můžeme udělat. Není to v žádném případě snadný úkol a pravděpodobně se bude jednat o celoživotní cestu. Pokud už nyní ve vaší stravě nefigurují mléčné výrobky, obiloviny a cukry, dobrá práce, ale v tomto striktním protokolu se budete muset vzdát dalších oblíbených potravin jako jsou vejce, ořechy a semínka, potraviny spadající do FODMAP (fermentované oligosacharidy, disacharidy, monosacharidy, polyoly) a lilkovité, káva a dokonce některé druhy ovoce a koření. Vyřazení těchto potravin je dočasné a je pravděpodobné, že po intenzivní eliminační fázi budete schopni si na nich znovu pochutnat (s mírou a rozumem), ale na začátku je nutné být k sobě maximálně přísný a striktní.

The Loving Diet protokol je v podstatě autoimunitní paleo, strava omezující FODMAP potraviny a dieta zaměřená na SIBO (přemnožení bakterií v tenkém střevu). Seznam jídel, která nebudete moci konzumovat je mnohem delší než seznam jídel povolených, proto autorka uvádí následující pravidlo – pokud se potravina nenachází na stránkách této knihy, nejezte ji. Jednoduché, drsné, omezující, ale opět – dočasné a nutné. Vaše zdraví, váš život závisí na těchto změnách a i když to bude zpočátku těžké, zvládnete to. Kniha obsahuje i několik receptů a seznamy povolených potravin pro všechny tři fáze stravovacího režimu (každá z fází trvá až šest týdnů). Vaše tělo si nezaslouží fast food, vaše tělo si zaslouží ty nejkvalitnější možné potraviny. Pokud se díváte na veškerá omezení jako na formu trestu a spojujete si s nimi celou škálu negativních emocí, je na čase přehodit výhybku a soustředit se na uvedená stravovací pravidla jako na vysoce výživné, lahodné, chutné a voňavé dary, které dáváte s láskou svému tělu.

V knize není do detailů popsaný autoimunitní paleo protokol (to by vydalo patrně na celou další knížku), nicméně najdete zde doporučení na autorčiny oblíbené zdroje včetně mojí osobní favoritky The Paleo Approach od Sarah Ballantyne (úžasná kniha, která by podle mého názoru měla sloužit jako učebnice pro všechny studenty medicíny bez ohledu na obor). Strava podle The Loving Diet sahá až za hranice AIP protokolu a jejím hlavním cílem je uzdravení trávícího systému a redukce systémového zánětu. Nejprve je třeba uhasit oheň, než se začneme vypořádávat s jeho následky. Nicméně nastanou i situace, kdy lékařská intervence a stravovací změny prostě nestačí. Potom je na místě odhalit poslední dílek skládačky The Loving Diet, který jsem si záměrně nechala až na konec. Je to totiž pro mnohé ta nejhůře pochopitelná a nejobtížněji uchopitelná část celého protokolu – láska.

SÍLA LÁSKY

Vraťme se na chvíli na začátek recenze, k síle lásky. Různé emoce a myšlenky nastartují v mozku různé reakce a tyto mají značný vliv na naše fyzické i duševní zdraví. Jistě je vám blízké téma mindfulness, možná víte hodně i o pozitivním vlivu meditace nebo jógy na lidskou psychiku a následně i zdraví tělesné. Nejsou to jen abstraktní žvásty, tyto poznatky jsou podložené vědecky. Vše v našem těle je navzájem propojeno, když trpí psychika, odráží se to i na fyzické schránce, a pochopitelně to funguje i naopak. Pro spoustu lidí je tento fakt těžko uchopitelný, ale vztah, jaký máte ke svému současnému zdravotnímu stavu je hodně důležitým faktorem vaší léčby. Pokud chcete svou tělesnou schránku vyléčit, musíte nejen přijmout, ale hlavně milovat osobu, kterou jste, včetně choroby, která vás postihla.

Řada lidí má ke svému vlastnímu tělu velice negativní postoj, obzvlášť pokud trpí nějakou chronickou nemocí, bolestí nebo depresemi. Tito lidé často nejsou schopni vidět pomyslné světlo na konci tunelu, nevěří ve světlé zítřky, veškerou jejich energii pohlcuje choroba, která ovládla jejich život. Negativní emoce a negativní myšlenky však přinášejí negativní výstupy v rámci celé existence. Lidé kteří vidí nemoc jako nepřítele se kterým je třeba bojovat se brzy unaví vlivem takového boje a brzy začnou považovat za nepřítele i své vlastní nemocné tělo. Kniha The Loving Diet nabízí zcela jinou strategii, která se může někomu zdát nelogická nebo směšně naivní. Touto strategií je milovat vaši chorobu, naučit se s nemocí spolupracovat, namísto bojování proti ní, snažit se vnímat nemoc jako příležitost a ne jako prokletí nebo trest, změnit přístup k nemoci z bojového (plného negativních emocí a hry na vítěze a poražené) na takový, díky kterému budete schopni nemoc nejen přijmout jako součást života, ale i jako součást vaší vlastní osoby. Přijmout nemoc se všemi jejími následky a příznaky neznamená se vzdát nebo kapitulovat, přijmout chorobu znamená vyhrát.

Mám moc ráda následující citát (už nevím, odkud je): „Život je z 10% tvořen tím, co zažijeme, a z 90% tím, jak na to zareagujeme.“ V těchto slovech se skrývá hluboká pravda. Autoimunitní nemoci se nedají zcela vyléčit, tento smutný fakt musíme akceptovat. Jakmile zcela ovládne vaše tělo, existuje jen jedna věc, která určí směr, kterým se váš život a vaše zdraví bude nadále ubírat – váš přístup k nemoci. Naše přemýšlení, uvažování a pocity ovlivňují biochemii našeho mozku a následně náš celkový zdravotní stav. The Loving Diet se snaží poukázat na to, že neexistuje nic jako příliš mnoho lásky, a že prostý akt lásky v těle vyprovokuje pozitivní uzdravující reakci která začíná v nervové soustavě a rozšíří se do celého těla, včetně imunitního systému. Vaše tělo si zaslouží veškerou lásku, kterou jste za běžných okolností schopni šířit kolem sebe mezi své milované a blízké, a Jessica Flanigan vás v této knize naučí právě toto. Kniha je protkaná spoustou pozitivních afirmací a také tipů na jednoduchá cvičení, která vám pomohou přestat vnímat svůj současný zdravotní stav jako začátek konce a místo toho vidět novou situaci pouze jako změnu, kvůli které je třeba trochu poupravit podmínky.

Pokud člověk zápolí s nemocí a má pocit že prohrává na celé čáře, možná stojí za to alespoň zvážit možnost chorobu akceptovat a přijmout. Pokud se na tento přístup díváte skeptickýma očima, určitě musí každý uznat minimálně to, že zbavit se negativních myšlenek, emocí a přístupu nemůže být v žádném případě na škodu a stojí za to alespoň to zkusit. Každý z nás někdy slyšel o ústupech vážných forem rakoviny, o lidech jako je doktorka Terry Wahls, která dokázala dostat do remise vlastní roztroušenou sklerózu pomocí drastických změn ve stravování, takové doslovné zázraky by nebyly možné bez dostatku víry a pozitivního přístupu. Přijetí nemoci se nerovná kapitulaci. Když trpí váš nejlepší přítel, neobrátíte se k němu zády. Budete mu stát po boku, pomáhat mu a radovat se z každého jeho pokroku a úspěchu. Svému tělu musíte být nejlepším přítelem, je to jediné tělo, které kdy budete mít. Milujte ho za každých okolností a ono vám svou lásku vrátí.

Knihu The Loving Diet osobně považuji za jeden z klíčových nástrojů pro každého, kdo se potýká s jakýmkoli typem nemoci, nemusí se nutně jednat o AI poruchu. Mrzí mě absence českého překladu, nicméně u děl jako jsou tato se asi nedá předpokládat, že by se o práva na české verze nakladatelství prala. Pokud jste však schopni v angličtině číst, vřele doporučuji pořídit si kopii a často se k ní vracet. Pomohla mi v časech plných stresu a vyčerpání, v časech kdy jsem sama věnovala veškerou pozornost a péči svému okolí, ale na sebe jsem zapomínala. Zdravá a potřebná dávka sobectví, kterou jsem díky této knize nalezla, se pozitivně odrazila na mém zdravotním stavu fyzickém i psychickém. Lásky není nikdy dost, dopřejte si svou dávku.

Zakoupit tuto knihu je možné na Amazonu, já však dávám dlouhodobě přednost BookDepository (poštovné zdarma a dodání do týdne). Moje recenze v angličtině je k dispozici zde.

FacebooktwitterpinterestFacebooktwitterpinterest

One thought on “THE LOVING DIET – RECENZE

  1. Pingback: WHOLE30 Plus – EXPERIMENT ČLOVĚK

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *