O EXPERIMENTU

cropped-logo-1.png

Experiment Člověk je webový projekt, který se věnuje hledání, testování a šíření způsobů, jak se naučit v dnešní moderní, uspěchané a přetechnizované době být (znovu) člověkem. Dnešní doba lidské přirozenosti příliš nepřeje. Tento web vznikl v podstatě z mého přesvědčení, že zdraví není výsada, ale právo každého z nás, a že každý z nás je z větší části zodpovědný za své vlastní zdraví, duševní i fyzické. Věřím také, že nejdůležitější a nejúčinnější zbraní každého jedince jsou znalostiExperiment Člověk tu není proto, aby kohokoli o čemkoli přesvědčoval. Tento projekt je zde k dispozici pro ty, kteří vědí, ale rádi by věděli ještě víc. Pro všechny, kteří jsou byť jen lehce políbení tématy jako paleo, primal, mindfulness nebo funkční síla. Pokud souhlasíte s titulem knihy Jídlo na prvním místě, ale zároveň víte, že jídlem to nekončí, pak jste tu správně. Pokud chápete, že fyzické a psychické zdraví jsou obousměrně propojené, ovlivňují jedno druhé a na zlepšení obojího se dají použít prakticky stejné nástroje, tohle může být místo pro vás.

Nenosím bílý plášť a nevlastním diplom z lékařské univerzity, přesto své vlastní tělo, jeho potřeby, limity a neduhy, znám lépe než kterýkoli doktor. Nechci tímto v žádném případě nijak degradovat odborníky a profesionály, nabádat někoho k hromadnému bojkotu moderního zdravotnictví nebo rituálnímu pálení lékařských předpisů. Jsem ale přesvědčená o tom, že nikdo nedokáže porozumět našemu vlastnímu tělu tak, jako my sami. Problém je však v tom, že nevíme, čemu naslouchat, nerozumíme, co nám naše těla říkají. Naše fyzické schránky dlouhodobě nefungují tak, jak by měly, řada zdravotních obtíží a symptomů je ignorována a přehlížena, naučili jsme se běžné vnímat jako normální.

Moderní medicíně vděčíme za mnohé, ale současný zdravotní stav lidské populace hovoří sám za sebe – jsme nemocnější, slabší, nespokojenější. Štěstí hledáme v materiálních věcech, zdraví na dně krabiček s léky, špatný pocit z vlastního těla léčíme spalovači tuků a hladověním, kvalitní bílkovina pro nás znamená izolát v prášku. Mnozí se nám snaží namluvit, že to, co jíme, nemá naprosto žádný vliv na náš zdravotní stav, zároveň nás však zarytě přesvědčují, že z toho másla dostaneme infarkt. Svá chodidla trápíme v úzkých, uzavřených botách (v horších případech na několikacentimetrových podpatcích), většinu času trávíme v sedě, nejčastěji přímo před monitorem počítače, hrdla přiškrcená kravatami. Do displejů a monitorů zíráme do pozdních nočních hodin a bez pořádného hrnku kávy se druhý den nejsme schopni probrat k životu. Hromadíme majetek, vynalézáme stále modernější mobilní telefony, automobily a zlepšováky, vymýšlíme nové diety a fitness trháky a s každým dalším upgradem a snapchatovým filtrem zapomínáme, že jsme pořád jen lidé.

Jsme živočišný druh, který se za velice krátkou dobu příliš vzdálil od své přirozenosti, ať už hovoříme o prostředí, stravě nebo pohybových vzorcích, a tento fakt si začíná pomalu ale jistě vybírat svou daň. Možná nám naše technická vyspělost brání uvědomit si, že nejsme roboti, které stačí občas seřídit a promazat, aby správně fungovali. Jsme jen lidé, bez ohledu na to, jak drahé auto řídíme a kolik iPhonů ještě umíme vyrobit. Nechápejte mě špatně, technologie je úžasná věc, díky ní mohu dělat svou práci, telefonovat rodičům nebo psát tento článek. Extrémní odklon od lidské přirozenosti je však podle mého názoru jednoznačnou příčinou velkého množství nemocí moderní doby a jedinou možností, jak tento stav změnit je naučit se být znovu člověkem. Nemluvím o stěhování do jeskyní, pojídání syrového masa a lezení po stromech (no, to poslední možná trochu ano). Určité důležité aspekty našeho životního stylu však nutně potřebují intervenci. Experiment Člověk takovou intervencí je. Snad pomůže i vám!